1. خانه
  2. آزمایشگاه پاتوبیولوژی سپند

  روی یا زینک چیست؟ زینک یکی از ریز عناصری است که اعمال مهمی را در بدن به عهده دارد. برخی از این اعمال شامل کمک به ساخت سلولها و آنزیم های جدید، فرآوری کربوهیدرات ها ، پروتئین ها و...

دسته بندی ها: 

Menopause با افزایش سن، فعالیت و تعداد فولیکول های تخمدانی به تدریج کاهش می یابد و در حوالی 40 تا 45 سالگی علایم کمبود فعالیت بارز می گردد و شخص دچار خونریزی نامنظم می‌شود. به...