تماس با ما

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

نشانی:اقدسیه خ موحد دانش نبش خ نیلوفر ساختمان پزشکان صاحبقرانیه طبقه همکف

تلفن 22802020

شما می توانید با این ایمیل در تماس باشید info@sepandlab.net