آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

آرشیو برای دسته بندی: اخبار

تریکومونیازیس

تریکومونیازیس یک تک یاخته بیهوازی است که در محیط قلیایی رشد بهتری دارد. عامل 10 تا 25% موارد ولوواژینیت را تشکی می دهد. جزء بیماری های مقاربتی است. عف...

بیشتر بخوانید 0

ولوواژینیت کاندیدیایی

ولوواژینیت کاندیدیایی کاندیدیاز (مونیلیازیس) دومین فرم شایع ولوواژینیت است. شایع ترین عامل آن کاندیدا آلبیکاسن است. کاندیدا در واژن حدود 20 تا 50% زنا...

بیشتر بخوانید 0

بیماریهای آمیزشی

بیماریهای آمیزشی ( STI ): عفونت هایی هستند که از طریق تماس جنسی منتقل می شوند. این عفونت ها توسط ویروس ها، باکتری ها و انگل ها منتقل می شوند.  بیماری...

بیشتر بخوانید 0

تکنیک تهیه‌ی پاپ اسمیر

تکنیک تهیه‌ی پاپ اسمیر در حال حاضر بهترین روش بیماریابی یا غربالگری نئوپلازی های سرویکس، تست پاپانیکلولائو (پاپ اسمیر) است و در صورتی که با تکنیک صحیح...

بیشتر بخوانید 0

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV)

ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) بیش از 100 نوع ویروس HPV شناخته شده است که فقط 40 ـ 30 نوع از آنها ایجاد آلودگی در دستگاه تناسلی را می نمایند. انواع مشخص...

بیشتر بخوانید 0

سرطان واژن

سرطان واژن سرطان اولیه واژن نسبتاً غیرشایع است و تنها 1 تا 2% از نئوپلاسم های بدخیم دستگاه تناسلی را شامل می شود. سرطان اولیه واژن را باید از سرطان مت...

بیشتر بخوانید 0

سرطان ولو

سرطان ولو 90 درصد سرطان های اولیه‌ی ولو، از نوع کارسینوم سلول های سنگفرشی است. در حالی که ملانوم ها، آدنوکارسینوم های سلول بازال و سارکوم ها در رده ها...

بیشتر بخوانید 0

هیپرپلازی آندومتر

هیپرپلازی آندومتر                       Endometrial hyperplasia پروژسترون باعث کنترل اثرات تکثیری (پرولیفراتیو) بر روی آندومتر می شود. هر گاه بافت آند...

بیشتر بخوانید 0

سرطان اندومتر (رحم)

سرطان اندومتر (رحم) سرطان اندومتر شایع ترین بدخیمی ژنیتال و چهارمین سرطان زنان است که پس از سرطان‌های پستان، ریه و روده قرار می گیرد. به طور کلی 2 تا ...

بیشتر بخوانید 0

سیفلیس

سیفلیس (سیگما) سیفلیس یک بیماری مقاربتی مزمن است. توسط یک اسپیروکت به نام ترپونماپالیدوم است. قابلیت انتقال آن نسبتاً بالا است. دارای سه شکل بالینی اس...

بیشتر بخوانید 0