1. خانه
  2. اخبار پرشکی

معرفی تومور مارکر به صورت کلی : تومور مارکر ماده ای است که توسط یک تومور یا توسط میزبان یک تومور در پاسخ به ان ایجاد می شود . از نظر کاربردی یا در جهت تمایز دادن بافت سرطانی از بافت معمولی مورد است...

تومور مارکرها معمولاً موادی از جنس پروتيئن هستند که در بدن و در پاسخ به رشد سرطان و يا توسط خود بافت سرطانی ساخته و معمولاً در خون يا ادرار يافت می شوند.تومور مارکرها می توانند محصول خود سلولهای...

میزان Cut off جهت تشخیص سندرم داون 1 به 250 تعیین شده بنابراین خانمهائی که ریسک آنها بیش از 1 به 250 باشد نتیجه غربالگری مثبت خواهند داشت. محاسبه ریسک ابتلا به سندرم داون : عوامل زیر در محاسبه ریسک موثر ...

اشریشیا کُلی که به ای‌کلای‌ یا کُلی باسیل نیز معروف است، یک باکتری گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه که در سال ۱۸۵۵ کشف شد. این باکتری بیهوازی اختیاری ...