1. خانه
  2. Intra Uterine Insemination) IUI)

Intra Uterine Insemination) IUI)

IUI
4 – تعاریف
IUI = Intera Uterine Insemination
ICI = Intera Cervical Insemination
مایع منی تازه گرفته شده ویا مایع منی فریز – ذوب شده (Frozen & Thawed) به داخل سرویکس تزریق می شود.
• عنوان آزمایش
IUI یا تزریق داخل رحمی برای شستشوی مایع منی و جداسازی اسپرم های با تحرک خوب و متوسط و تزریق داخل رحمی آن مورد استفاده قرار می گیرد.
• اصول انجام آزمایش
اسپرم در آزمایشگاه شسته شده و در محیط Hams F10 (بدون L- گلوتامین) در درجه حرارت 37
co تغلیظ شده و از طریق کاتتر – catheter – مخصوص (tom cat) به داخل رحم تزریق می شود.
تزریق در هنگام تخمک گذاری (که بوسیله اندازه گیری درجه حرارت پایه بدن – Basal Body Temperature – یا بررسی تغییرات موکوس واژن ، سونوگرافی و یا آزمایش خون مشخص می شود) انجام می شود.
در مراحل شستشو موکوس و اسپرم های مرده برداشته می شود.
منبع تهیه مایع منی یا AIH = Artificial Insemination by Husband است و یا AID = Artificial Insemination by Donor می باشد.
5- شرایط نمونه :
• حداقل مقدار نمونه :
0.5cc
• نوع نمونه :
مایع منی تازه انزال شده
• شرایط نمونه برداری :
باید 7-2 روز از آخرین نزدیکی گذشته باشد، از کاندوم، ژل و صابون حین نمونه گیری استفاده نشود. باید سریعا بعد از نمونه گیری نمونه را به مسئول مربوطه تحویل دهند.
• شرایط نگهداری و پایداری:
باید نمونه در انکوباتور 37 درجه سانتی گراد به مدت 30 دقیقه قبل از انجام آزمایش نگهداری شود
•شرایط رد یا قبول نمونه :
اگر نمونه را در منزل گرفته باشند و بیشتر از 45-30 دقیقه در هوای زیر37-20 درجه قرار داده باشند باید نمونه گیری 3 روز بعد تکرار شود.
6- مواد ، لوازم و تجهیزات
1- محلول Hams تجارتی
2- آلبومین 22% استریل (Human serum albumin 22%)
3- لوله فالکون 15 سی سی استریل (دو عدد برای هر نمونه)
4- میکروتیوب 5/1 سی سی استریل (یک عدد برای هر نمونه)
5- سر سمپلر زرد و آبی استریل
تهیه بافر Hams آماده به کار:
به ازای هر 10 سی سی محلول Hams تجارتی 4/0 میلی لیتر سرم آلبومین انسانی در شرایط استریل به آن اضافه کرده (این مرحله در کنار شعله انجام شود)
نکته 1: قبل از مصرف تمام محلولها بایستی به دمای 37 درجه برسند.
نکته 2: تمام مراحل می بایست در شرایط کاملأ استریل انجام شود.
7-روش انجام آزمایش:
طبق آخرین ویرایش سازمان بهداشت جهانی برای انجام آزمایش اسپرموگرام سه روش برای آماده سازی اسپرم جهت تلقیح IUI پیشنهاد شده است. در تمام این روش ها از محیط کشتی استفاده می شود که حاوی مکمل نمکی محلول متعادل (Balanced Salt Solustion Supplomente) به همراه پروتئین و بافری می باشد که محیط مناسبی برای اسپرم ها‏ طی فرآیند شستشوی آن ایجاد می کند. این متدها عبارتند از:
1- Simple washing 2- Direct Swim – Up 3- Discontinuous density gradients
متد ارائه شده در واقع ترکیبی از متد Simple Washing و Swim- Up در این ویرایش می باشد.
مراحل آماده سازی نمونه به روش Swim Up
1- پس از جمع آوری نمونه در ظرف استریل ، سریعأ نمونه وارد انکوباتور 37 درجه شده و حداقل به مدت 30 دقیقه بماند.
2- پس از این مدت در صورتیکه ویسکوزیته نمونه نرمال شده باشد و به راحتی با پی پت پاستور پر و تخلیه شود کار را شروع می کنیم. (در غیر اینصورت چندین بار نمونه را به داخل پی پت پاستور پلاستیکی بکشید و خالی نمائید تا نمونه کاملأ باز شود)
3- 10 میکرولیتر از نمونه را با سرسمپلر استریل کشیده و برای آنالیز در زیر میکروسکوپ استفاده نمائید.
4- طبق دستورالعمل بروشور مراحل انجام و آمداه سازی اسپرم اقدام شود.
8- کنترل کیفیت :
ندارد
9- نحوه محاسبه نتایج در روش های کمی :
Total Motile Sperm Count = TMSC = Count × Progressive Motility / 100
10- محدوده مرجع (Reference Interval) :
TMSC باید از صفر تا 50 million/mL
11- محدوده قابل اندازه گیری Reportable Range :
TMSC باید از صفر تا 50 million/mL باشد.
12- محدوده هشدار یا مقادیر بحرانی :
در صورتی که بعد از شستشوی اسپرم TMSC کمتر از 5 میلیون بر میلی لیتر باشد، بعنوان محدوده هشدار در نظر گرفته می شود. با توجه به ماهیت تست مقادیر بحرانی ندارد.
• • ملاحظات ایمنی:
طبق دستور العمل ایمنی و بهداشت رعایت شود.
تمامی تجهیزات بعد از استفاده به داخل Safty Box ریخته شود.
13- ویژگی های آنالیتیک (خصوصیات و کارآیی آزمایش):
فرآیند شستشوی اسپرم دقیقا طبق دستورالعمل WHO انجام شده و باعث افزایش باروری در مردان می شود.

14- محدودیت های انجام آزمایش (منابع بالقوه تغییر پذیری) :
1. اگر 30 دقیقه بعد از نمونه گیری، نمونه خارج از انکوباتور باشد باعث تغییر شرایط طبیعی نمونه می شود.
2. باید 7-2 روز جلوگیری از نزدیکی صورت گیرد اگر کمتر از 2 روز باشد حجم کاهش یافته و رنگ مایع منی به رنگ زرد متمایل می شود و اگر از 7 روز بیشتر باشد درصد اسپرم های مرده افزایش می یابد.
دقت شود که انتقال باکتری از طریق کاتتر و یا هنگام شستشوی اسپرم می تواند منجر به عفونت رحم و یا لوله های رحمی شده و همینطور می تواند درد و کلامپ شکمی ایجاد کند، بنابراین دقت شود که تمام مراحل کار به صورت استریل انجام گردد.
15- اقدامات بعدی دربرخورد با نتایج غیر طبیعی :
اطلاع به سوپروایزر و مسئول فنی آزمایشگاه. در صورتی که نتایج اسپرموگرام قابل قبول نباشد (TMSC < 5 mill/mL)
16- عوامل مداخله گر :
استفاده از ژل، کاندوم و صابون
تداخلات دارویی :
داروهایی که ممکن است باعث کاهش سطوح مایع منی شوند عبارتند از: عوامل ضد نئوپلاسم (نظیر نیتروژن موستارد، پروکاربازین، وین کریستین، متوترکسات)، سایمتیدین، استروژن ها و متیل تستوسترون.
17- چگونگی تفسیر نتایج :
– نرخ موفقیت حاملگی (Pregnancy Rate) در IUI 20- 15 درصد در هر سیکل می باشد (حدود 70- 60 درصد بعد از 6 سیکل انجام IUI).
– TMSC = Total Motile Sperm Count مناسب برای تزریق بیشتر از 5 میلیون می باشد. اگر تعداد TMSC بین 1 الی 5 میلیون باشد شانس موفقیت IUI کاهش یافته و بهتر است در این موارد IVF with ICSI (injecting sperm into the eggs) انجام گردد.
– IUI یک روش درمانی موثر برای درمان علتهای ناباروری ذیل در زنان زیر 41 سال می باشد:
1- unexplained infertility
2- mild endometriosis
3- problems with ovulation
4- mild male factor infertility
5- cervical factor infertility
6- درمان اولیه قابل قبول در زنانی است که حداقل 4- 3 بار تخمک گذاری انجام داده اند.
7- مواردیکه Anti Sperm Ab در مایع منی وجود دارد.
– تکرار IUI ، در زنان مبتلا به Polycystic Ovaries (PCOS) باید بیشتر باشد و یا زنان فاقد تخمک گزاری به همراه دادن دارو جهت تحریک تخمک گذاری باشد
• موارد افزایش:
– دیده شده که همراه شدن IUI همراه با تزریق گونادوتروپین ها (مثل FSH ، که بصورت تجارتی در آمپولهای Follistim، Bravelle، Gonal-F و یا Menopur وجود دارد) موثرتر از همراه شدن IUI با قرص کلومید (Clomiphene Citrate = محرک تخمک گذاری) می باشد. هر چند ریسک چند قلوزایی افزایش می یابد.
• موارد کاهش:
– سن خانم فاکتور قابل اهمیت در IUI می باشد. به طوریکه زنان بیشتر از 40 سال شانس کمتری برای موفقیت IUI دارند. همینطور شانس موفقیت IUI در زنان جوانی که روز سوم دارای FSH بالا می باشند و یا هر عاملی که سبب کاهش ذخیره تخمک می شود، کمتر است.
IUI در موارد ذیل قابل استفاده نمی باشد:
Tubal bloclage or severe tubal damage or Pelvic scarring -1 (انسداد توبولهای فالوپین با استفاده
از اشعه X در hysterosalpingogram مشخص می شود)
Ovarian failure (menopause) -2
Severe male factor infertility -3
Advanced stages (moderate or severe) of endometriosis -4
5- در مواردی که فاکتورهای تحرک ، تعداد و مورفولوژی اسپرم شدیدأ کاهش یافته نمی توان از IUI استفاده نمود و در
این حالت از IVF with ICSI استفاده می شود.
18- سایر موارد :
ندارد
19- مدارک مرتبط
فرم گزارش IUI
20 – مراجع و ضمائم
1- www.fertilityplus.org/faq/iui.html
2- <http://www.fertilityplus.org/faq/iui.html>
3- Hammond, John, et al. The artificial Insemination of Cattle (Cambridge, Heffer, 1947, 61 pp.)
4- WHO Laboratory manual for the Examination and Processing of human semen, 5th Edition, 2011.

دیدگاه خود را درج کنید