1. خانه
  2. GGT: Gamma Glutamyl Transferase

GGT: Gamma Glutamyl Transferase

1- هدف
هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح روند انجام آزمایش و کنترل کیفی تست GGT خون می باشد.
2 – دامنه کاربرد
اين دستورالعمل در بخش بیوشیمی كاربرد دارد.
3 – مسئولیت اجراء


مسؤليت اجراي اين دستورالعمل با بخش بیوشیمی و مسئول تضمین کیفیت مي باشد.
4 – تعاریف
GGT: Gamma Glutamyl Transferase
GGT انزیمی است که در انتقال اسید های آمینه و پپتید ها از غشای سلولی نقش دارد واحتمالا در متابولیسم گلوتاتیون نیز دخالت دارد. این آنزیم اندیکاتور حساسی از بیماریهای هپاتوبلیاری به شمار می رد. همچنین به عنوان اندیکاتوری از الکلیسم شدید و مزمن قلمداد می شود.
5 – شرح اقدامات

• عنوان آزمایش
GGT ver 2 (IFCC)
• اصول انجام آزمایش
رنگ سنجی – آنزیمی
L – γ – glutmyl – 3 – carboxy- 4 – nitroanilide + glycylglycine GGT L – γ – glutamyl- glycylglycine + 5 – amino – 2 – nitrobenzoate
مقدار 5 – آمینو – 2 – بنزوآت آزاد شده متناسب با فعالیت GGT می باشد و با افزایش جذب در nm 409 تعیین می شود.
• مواد ، لوازم و تجهیزات
1- . دستگاه اتو انالایزر MINDRAY BS380 و متعلقات مربوط به آن
2- لوله گاما /میکروکاپ
3- سمپلر و سر سمپلر
4- کیت GGTI2
5- پارافیلم
6- نمونه سرم پلاسما و ادرار (هر تست به 3 میکرو لیتر نمونه نیاز دارد.)
7- کنترل PN ,PP
8- کالیبراتور Cfas
9- آب مقطر
• نمونه های قابل تست
– سرم
– پلاسما (هپارینه یا EDTA)
ناشتایی: 8 ساعت
GGTسرم در دمای 25- 15 درجه سانتی گراد 7 روزو در دمای 8- 2 درجه سانتی گراد 7 روز و در فریزر یکسال پایدار می باشد.
توجه : در صورت مشاهده ذرات یا رسوب در نمونه ابتدا ان را سانتریفیوژ کنید و از قسمت رویی برای ازمایش استفاده نمایید.
• روش انجام آزمایش
طبق دستور کار بااتوانالایزر
• • اختصاصات کارآیی آزمایش
Within-run CV: بر طبق ادعا ی بروشور 1.8 % می باشد.
: Between-run CV بر طبق ادعای بروشور 1.8 % می باشد.
Expected: bet.CV<6.9 BIAS<10.8 TE<22.2
• • کنترل کیفی
در هر run جهت کنترل کیفی از Percinorm U (غلظت نرمال) و Percipath U (غلظت پاتولوژیک )استفاده می شود .اعداد بدست آمده برای هر کنترل در منحنی Levey-jennings نقطه گذاری می گردند. در صورتیکه که قانونی نقض شده باشد با توجه به نوع آن اقدام لازم بعمل می آید. به عنوان مثال اگر قانون مربوط به خطای دقتی باشد (مثل 13S,R4S ) بار دیگر کنترل به دستگاه داده می شود. اگر قانون مربوط به خطای سیستماتیک باشد ( مثل 22S, 41S, 10X) احتمالا خطا مربوط به کالیبر نبودن تست می باشد. لذا تست را کالیبر کنید. دوباره کنترل را بدهید. در صورتیکه مشکل همچنان باقیست، معرف (کنترل، کالیبراتور، کیتها ) و دستگاه را چک کنید.به عنوان مثال: ابتدا کنترل جدیدی تهیه کنید. اگر مشکل رفع نشد کالیبراتور جدیدی تهیه کنید اگر مشکل رفع نشد کیت جدیدی را امتحان کنید. اگر مشکل رفع نشد برنامه های مربوط به عملکرد دستگاه را بررسی کنید. چنانچه به نتیجه نرسیدید با شرکت اکبریه تماس بگیرید و مشکل را مطرح نمایید. چنانچه با عدم همکاری شرکت مذبور روبرو شدید با مسئول فنی موضوع را مطرح کنید.
• • کالیبراسیون
جهت کالیبراسیون از cfas استفاده می گردد. پس از هر بار کالیبراسیون باید مجددا نمونه های کنترلی به دستگاه داده شوند.همچنان پس از هر بار سرویس دستگاه (از جمله تعویض پروب) نیز باید کالیبراسیون انجام گردد.
هر 4 ران یکبار از کالیبراتور به عنوان نمونه بیمار استفاده شود و بیاس هر تست محاسبه گردد. هر کدام در حد مجاز نبود باید کالیبر شود.
• • محاسبات
دستگاه به طور اتوماتیک غلظت GGT را محاسبه می کند.
(U/L ×0.0167 =μkat/ L)
• • محدوده مرجع بیولوژیک
مردان : U/L 60>
زنان: U/L 40>
مقادیر در سالمندان قدری بالا تر است. مقادیر در نوزادان 5 برابر بالغین است.
• • محدودیت ها
(معیار : باز یابی در محدوده 10% ± از مقدار اولیه)
ایکتروس : بیلی روبین غیر کونژوکه تا mg/dl 48 تاثیری ندارد.
همولیز : تا Hb =550 mg/dl اثری ندارد.
لیپمی : تداخلی ندارد.
• • تداخلات
داروها :
افزایش : الکل ، فنی توئین ، فنوباربیتال
کاهش : کلوفیبرات ، OCPs
• • محدوده قابل اندازه گیری
U/L 1200- 3
• • مقادیر بحرانی
ندارد.
• • ملاحظات ایمنی
در هنگام کار با نمونه ها حتما ازدستکش استفاده شود پس از پایان کار سطوح کاری با محلول ضدعفونی تمیز می شوند.
• • تفسیر
افزایش : هپاتیت ، سیروز کبدی ، تومور کبدی ، داروهای هپاتوتوکسیک ، زردی ، MI ، پانکراتیت ، کانسر پانکراس ، منونوکلئوز عفونی ، عفونت CMV ، سندرم رای
• • منابع بالقوه تغییر پذیری
در اواخر بارداری ممکن است GGT کاهش یابد.
• • سایر موارد
ندارد.
• • مراجع و ضمائم
1- بروشور کیت (2008-05-V6 En) GGT I2
2- Henry’s Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods, 2007: 21 edition.
3- تفسیر تست های تشخیصی Pagana، 2005.
6 – مدارک مرتبط
منحنی های کنترل کیفی
2- جداول CV و Bias مجاز WWW.WESTGARD.COM))
3- دستور کار با اتوآنالایزر MINDRAY BS380
4- تفسیر قوانین وستگارد WWW.WESTGARD.COM))
log book-5 دستگاه کوباس اینتگرا

  • اشتراک گذاری:

دیدگاه خود را درج کنید