1. خانه
  2. یائسگی

Menopause با افزایش سن، فعالیت و تعداد فولیکول های تخمدانی به تدریج کاهش می یابد و در حوالی 40 تا 45 سالگی علایم کمبود فعالیت بارز می گردد و شخص دچار خونریزی نامنظم می‌شود. به...