آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

بایگانی برای برچسب: Occult Blood

خون مخفی در مدفوع Occult Blood

خون مخفی در مدفوع Occult Blood 4 – تعاریف آزمایش خون مخفی جهت کشف هموگلوبین در مدفوع بکار می رود. خون مخفی سرنخ مهمی از وجود اولسر های خونریزی د...

بیشتر بخوانید 3