آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

بایگانی برای برچسب: گرگرفتگی

یائسگی

یائسگی Menopause با افزایش سن، فعالیت و تعداد فولیکول های تخمدانی به تدریج کاهش می یابد و در حوالی 40 تا 45 سالگی علایم کمبود فعالیت بارز می گردد و شخ...

بیشتر بخوانید 0