جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. کلسترول

کلسترول چیست؟ کلسترول را در تک تک سلول های بدن می توان یافت، چرا که برای عملکرد سالم، سلول ها به آن نیازمند هستند. حتی اگر از طریق غذاهای مختلف کلسترول دریافت نکنید، خود بدن ا...

دسته بندی ها: 

1- هدف هدف از تدوين اين دستورالعمل، تشريح انجام آزمایش کلسترول خون می باشد. 2 - دامنه کاربرد اين دستورالعمل در واحد بیوشیمی برای انجام آزمایش کلسترول خون بر روی نمونه های سرم- پلاسما کاربرد دارد.

دسته بندی ها: