آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

بایگانی برای برچسب: ژنتیک

نقایص لوله عصبی در جنین

نقایص لوله عصبی در جنین ، اختلالی ترسناک ولی قابل پیشگیری در جنین و نوزاد نقایص لوله عصبی در جنین (NTDs)، نوعی اختلال مادرزادی در مغز یا نخاع است و ش...

بیشتر بخوانید 0

بلوغ

بلوغ به صورت دورانی تعریف می شود که طی آن صفات ثانویه جنسی شروع به رشد می‌کنند و توانایی تولید مثل جنسی به وجود می آید. این تغییرات به طور غیرمستقیم ی...

بیشتر بخوانید 0