آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

بایگانی برای برچسب: واژینوز باکتریال

واژینوز باکتریال

واژینوز باکتریال واژینوز باکتریال (BV) تحت عنوان واژینیت گاردنلایی و یا واژینیت غیراختصاصی شناخته می شد، ولی امروزه مشخص شده است که این بیماری نه به ...

بیشتر بخوانید 0