آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

بایگانی برای برچسب: مثانه

بی اختیاری ادراری

بی اختیاری ادراری تعریف : شکایت از هر نوع ترشح غیرارادی ادرار بی اختیاری ادراری استرسی : در هنگام افزایش فشار داخل شکمی (یعنی در مواقع سرفه، عطسه یا ف...

بیشتر بخوانید 0