آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

بایگانی برای برچسب: سرویکس

تب خال تناسلی (هرپس تناسلی)

تب خال تناسلی (هرپس تناسلی) عامل تب خال دو نوع ویروس به نام های هرپس سیمپلکس تیپ I(HSV1) و تیپ II(HSV2) دارد. از این خانواده 4 ویروس دیگر نیز وجود دار...

بیشتر بخوانید 0

Intra Uterine Insemination) IUI)

IUI 4 – تعاریف IUI = Intera Uterine Insemination ICI = Intera Cervical Insemination مایع منی تازه گرفته شده ویا مایع منی فریز – ذوب شده (F...

بیشتر بخوانید 0