آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

بایگانی برای برچسب: خونریزی واژینال پس از یائسگی

خونریزی واژینال پس از یائسگی

خونریزی واژینال پس از یائسگی خونریزی واژینال پس از یائسگی تقریباً همیشه پاتولوژیک است. علل پاتولوژیک اصلی خونریزی واژینال پس از یائسگی به ترتیب شیوع ع...

بیشتر بخوانید 0