آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

بایگانی برای برچسب: تست سرولوژی سیفلیس

شانکروئید

شانکروئید (شانکر نرم) شانکروئید بیماری مقاربتی است که عامل آن باسیل گرم منفی هموفیلوس دو کره ای است. در مردان 5 تا 10 برابر شایع تر از زنان است. با ضا...

بیشتر بخوانید 0