آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

بایگانی برای برچسب: تریکومونیازیس

تریکومونیازیس

تریکومونیازیس یک تک یاخته بیهوازی است که در محیط قلیایی رشد بهتری دارد. عامل 10 تا 25% موارد ولوواژینیت را تشکی می دهد. جزء بیماری های مقاربتی است. عف...

بیشتر بخوانید 0