آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

بایگانی برای برچسب: تبخال تناسلی

بیماریهای آمیزشی

بیماریهای آمیزشی ( STI ): عفونت هایی هستند که از طریق تماس جنسی منتقل می شوند. این عفونت ها توسط ویروس ها، باکتری ها و انگل ها منتقل می شوند.  بیماری...

بیشتر بخوانید 0