1. خانه
  2. آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند
سرطان ریه

  سرطان ریه نوعی سرطان است که از ریه ها شروع می شود. ریه های شما دو اندام اسفنجی در قفسه شما هستند که هنگام دم، اکسیژن دریافت می کنند و هنگام بازدم، دی اکسید کربن آزاد می کنند. سرطان ریه عامل ا...

دسته بندی ها: 
سندرم ترنر

سندرم ترنر سندرم ترنر، وضعیتی که فقط زنان را مبتلا می‌کند، زمانی ایجاد می‌شود که یکی از کروموزوم‌های X کروموزوم‌های جنسی از بین رفته یا تا حدی از بین رفته باشد. سندرم ترنر می‌تواند باعث ...

دسته بندی ها: 
بیماری cystic fibrosis

تشخیص آزمایشگاهی بیماری cystic fibrosis با کمک آنالیز عرق در اطفال و بالغین بیماری سیستیک فیبروزیس (CF) چیست ؟   بیماری سیستیک فیبروزیس از بیماری های شایع اتوزومال مغلوب می باشد. علای...

دسته بندی ها: 
تست ژنتیک تغذیه و ورزش

تست ژنتیک تغذیه اهمیتی ندارد که دو انسان تا چه اندازه به یکدیگر شباهت داشته باشند زیرا به خاطر وجود چندین نشانه منحصر به فرد آنها هرگز نمی توانند کاملاً به هم شبیه باشن...

دسته بندی ها: 
ازدواج فامیلی از نظر ژنتیک

ازدواج فامیلی از نظر ژنتیک، آری یا خیر ؟   جمله «عقد پسر عمو، دختر عمو را در آسمان ها بسته‌اند» را همه شنیده‌اند. در عین حال معمولا اکثر جوامع در آموزش‌هایی که خصوصا...

دسته بندی ها: