1. خانه
  2. آزمایشگاه پاتوبیولوژِ و ژنتیک
سرطان ریه

  سرطان ریه نوعی سرطان است که از ریه ها شروع می شود. ریه های شما دو اندام اسفنجی در قفسه شما هستند که هنگام دم، اکسیژن دریافت می کنند و هنگام بازدم، دی اکسید کربن آزاد می کنند. سرطان ریه عامل ا...

دسته بندی ها: 
سندرم ترنر

سندرم ترنر سندرم ترنر، وضعیتی که فقط زنان را مبتلا می‌کند، زمانی ایجاد می‌شود که یکی از کروموزوم‌های X کروموزوم‌های جنسی از بین رفته یا تا حدی از بین رفته باشد. سندرم ترنر می‌تواند باعث ...

دسته بندی ها: 
تست ژنتیک تغذیه و ورزش

تست ژنتیک تغذیه اهمیتی ندارد که دو انسان تا چه اندازه به یکدیگر شباهت داشته باشند زیرا به خاطر وجود چندین نشانه منحصر به فرد آنها هرگز نمی توانند کاملاً به هم شبیه باشن...

دسته بندی ها: