آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

بایگانی برای برچسب: آبسه بارتولن

آبسه بارتولن

آبسه بارتولن غدد بارتولن در ساعات 5 و 7 در عمق وستیبول، زیر عضله بولبوکاورنوس و به اندازه یک نخود قرار دارند. دهانه‌ی آن در محل اتصال پرده بکارت به دی...

بیشتر بخوانید 0