واکنش زنجیرهٔ پلیمراز (به انگلیسی: Polymerase Chain Reaction) که مخفف آن (PCR) می‌باشد. بطور کلی «واکنش زنجیره پلیمراز» به روش ازدیاد مقادیر جزئی DNA یا RNA تا حد مشاهدهٔ آنها توسط روش‌های ساده و رایج آزمایشگاهی اطلاق می‌شود. قابلیت «پی سی آر» در ازدیاد اسیدهای نوکلئیک موجود در نمونه مورد آزمایش موجب شناسایی سریع و اختصاصی نوع سلول یا میکروارگانیسم مورد نظر در نمونه مذکور می‌گردد که این ویژگی علاوه بر بکارگیری «پی سی آر» در تشخیص آزمایشگاهی بیماریها و شناسایی انواع سلولها، آن را به عنوان ابزاری مطمئن و حساس در زمینه پژوهش‌های علمی مطرح می‌سازد.

از کاربردهای پی سی آر می‌توان به کاربرد آن در بررسی حذفهای کروموزومی مشخص، تکثیر DNA برای تعیین توالی ، تشخیص بیماری های وراثتی و یا شناسای اثر انگشت ژنتیکی (برای استفاده در پزشکی قانونی و یا یافتن نسبت های خویشاوندی) و یا آشکار سازی و تشخیص بیماری های عفونی ،بررسی جهش های مشخص، بررسی وجود ویروس ها در نمونه اشاره کرد که از مهمترین ویروس هایی که توسط این روش مورد بررسی قرار میکیرند می‌توان از HIV ،HCV نام برد.

پی سی آر یک تکنیک بسیار ساده و کار آمد در تکثیر قطعه ای مشخص از دی ان آ میباشد. پی سی آر سه مرحله دارد که مرتباً تکرار میشوند: (۱) طبع برگشتگی (Denaturation) یا تغییر ماهیت،(۲ ) چسبیدن یا جفت شدن (Annealing) آغازگرها و (۳) درازتر شدن (Elongation) یا طویل کردن.

برای تکثیر DNA توسط پی سی آر میبایست ابتدا در دو طرف قطعه مورد نظر که قطعه هدف نامیده میشود آغازگرهایی (پرایمر) را طراحی کرد که مکمل توالیهای دو طرف توالی هدف باشند سپس توسط آنزیمهای پلیمراز میتوان قطعه مابین پرایمرها را که در بین دو سوی ۳ پریم پرایمرها قرار دارند را تکثیر کرد.

در طراحی پرایمر باید نکات خاصی در نظر گرفته شود مثلاً حتماً قسمت ۳پریم از پرایمر میبایست مکمل بخش هدف باشد که این برای بخش ۵ پریم الزامی نمی‌باشد همچنین باید در نظر گرفته شود که دو پرایمر حداقل توالی مکمل یکدیگر را داشته باشند و توالی های مستعد تشکیل سنجاق سری هم در آنها تا حد معمول استفاده نشود.معمولاً از گرم کردن و سرد کردن مخلوط واکنش برای جدا شدن دو رشته DNA و چسبیدن آغازگرها یا Annealing استفاده میشود. در نتیجه این چرخه ها میلیون‌ها نسخه از قطعه کوتاهی از DNA تولید می‌شود.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید