جستجوی
پیشرفته
  1. خانه
  2. درباره بیماری

مقدمه   کاندیدیازیس دهانی شایعترین عفونت قارچی انسانی است که به عنوان عفونت فرصت طلب رایج در بیماران سرکوب ایمنی شناخته شده است. از...

دسته بندی ها: