1. خانه
  2. کشت ترشحات دستگاه تناسلی

کشت ترشحات دستگاه تناسلی

کشت ترشحات دستگاه تناسلی

بیماریهای مقاربتی توسط تعداد زیادی از ویروسها، باکتریها، قارچها و انگلها ایجاد می شوند. این میکروارگانیسمها (بجز در چند مورد استثنایی) بسیار حساس بوده و رشد آنها در محیط غیر زنده بسیار مشکل است. به همین سبب ننونه گیری صحیح اهمیت زیادی در تشخیص دارد. هر نوع بررسی باید قبل از مصرف آنتی بیوتیک و داروهای موضعی و جلدی انجام شود.
عفونت دستگاه تناسلی به دو دسته endogen (با منشاء داخلی) و exogen (با منشائ خارجی) تقسیم بندی کرد. عفونت با منشاء خارجی از طریق فعالیت جنسی انتقال یافته و تحت عنوان بیماری های منتقله از راه جنسی نامیده می شود. برعکس عفونت های با منشاء داخلی به وسیله ارگانیسم هایی به وجود می آیند که جزو فلور نرمال دستگاه تناسلی می باشند.
عفونت در مردان (Urethritis) :
1- اورتریت گونوگوکی:
تشخیص اورتریت با مشاهده حداقل 4 گلبول سفید در هر میدان میکروسکوپی عدسی روغنی تشخیص داده می شود.
مشاهده دیپلوکوک های گرم منفی داخل سلولی تشخیص اورتریت گونوکوکی را در مردان با حساسیت 93% مشخص می سازد. سایر عوامل ایجاد کننده اورتریت غیر گونوکوکی نیز با مشاهده میکروسکوپی و کشت قابل تشخیص می باشند. مانند هموفیلوس آنفلوانزا، باسیل های گرم منفی انتروباکتریاسه، موراکسلا، کوکسی های گرم مثبت. سایر عوامل مانند کلامیدیا، مایکوپلاسما، و اوره آپلاسما با روش های اختصاصی قابل تشخیص می باشند.
• عنوان آزمایش
کشت ترشحات دستگاه تناسلی
• اصول انجام آزمایش کشت ترشحات دستگاه تناسلی
در تمامی نمونه ها پس از نمونه گیری از قسمت مورد نظر سوآب های حاوی نمونه را به محیط های کشت مورد نظر تلقیح کرده و لام نیز تهیه کرده. باید دقت به عمل آید که سوآبی که داخل محیط کشت تلقیح شده دیگر جهت کشیدن روی لام مناسب نمی باشد، همچنین نباید سوآب ابتدا بر روی لام تلقیح شود و سپس در محیط کشت.
5- شرایط نمونه :
• حداقل مقدار نمونه :
ندارد
• نوع نمونه :
ترشحات دستگاه تناسلی
• شرایط نمونه برداری :
بهتر است بیمار 1 الی 2 ساعت قبل از نمونه برداری، دستشویی نرفته باشد و شب قبل هم از کرم های واژینال استفاده ننماید.
• شرایط نگهداری و پایداری کشت ترشحات دستگاه تناسلی :
سواب های حاوی نمونه باید سریعا به محیط های کشت تلقیح شوند و باید سریعا کشت داده شوند ، در نمونه های مایکوپلاسما و اوره آپلاسما سواب های حاوی نمونه باید سریعا به محیط انتقالی PPLO broth منتقل شوند که تا 24h در حرارت اتاق و 48h در یخچال 2 co تا 8 co قابل نگهداریند.
• شرایط رد یا قبول نمونه :
ندارد
6- مواد، لوازم و تجهیزات
1- سوآب و اسپیکولوم جهت نمونه گیری
2- محیط های کشت
3 – لوپ
4- چراغ الکلی
7-روش انجام آزمایش کشت ترشحات دستگاه تناسلی :
ترشحات مجرا (Urethra):
نمونه برداری در مردان :
بیمار ترجیحا حداقل دو ساعت قبل از نمونه گیری نبایستی ادرار کرده باشد. در مردان، در صورت وجود ترشحات التهابی فراوان، با سواب استریل از جنس داکرون ترشحات بیمار گرفته شده و بلافاصله برای آماده سازی گسترش نازک بر روی لام تمیز و تلقیح در محیط کشت، مورد استفاده قرار میگیرد. در صورتیکه ترشحی مشهود نباشد، مجرا را فشار داده تا مقداری ترشحات بیرون بیاید و یا با استفاده از یک سواب استریل نازک اروژنیتال را به اندازه 2 تا 3 cm درون مجرا وارد کرده و قبل از بیرون آوردن در مجرا چرخانده میشود و 2 ثانیه در محل نگه میدارند تا ترشحات بخوبی جذب سواب گردد. اگر تاخیر در کشت نمونه اجتناب ناپذیر باشد، سواب را باید در محیط ترانسپورت مثل استوارت و یا ترجیحا در محیط آمیس نگهداری کرد. در این حالت گونوکوک تا 4 ساعت در دمای اتاق پایدار میماند. از سدیمان اول ادرار صبحگاهی برای مشاهده دیپلوکوک های گرم منفی داخل سلولی می توان استفاده نمود هرچند از رسوب ادرار برای تشخیص میکروسکوپیک تریکوموناس واژینالیس هم استفاده میگردد. ماساژ پروستات امکان یافتن گونوکوک را در مجرا افزایش نمیدهد. در مورد جداسازی کلامیدیا سواب در مجرا چرخانده می شود تا سلول های اپی تلیال جدا شوند.
جهت تهیه گسترس سواب بنحوی که مساحت حداقل 1cm را ارائه دهد بر روی لام تهیه شود.
برای کشت سواب ترشحات به صورت Z بر روی شکلات آگار کشت داده شود.
نمونه برداری از ترشحات دستگاه تناسلی در زنان
1- مشخصات بیمار را روی برگه و برچسب ظروف بنویسید و دستکش بپوشید. نبایستی بیمار قبل از نمونه گیری دوش واژینال انجام داده باشد.
2- بیمار را روی تخت ژنیکولوژی بخوابانید. اسپیکولوم استریل (مرطوب شده با آب گرم یا نرمال سالین)را بدون استفاده از ژل در واژن وارد کرده و 90 درجه چرخانده و باز کنید و پیچ حائل را ببندید، تا سرویکس بخوبی رویت شود.
3- ابتدا موکوس و ترشحات ناحیه سرویکسی را با یک سواب برداشته و سواب دور انداخته میشود. سپس با استفاده از یک سواب جدید با یک چرخش 360 درجه ای و نگهداشتن سواب بمدت دو ثانیه در محل، اگزودای موجود در فورنیکس خلفی را جمع آوری کرده و گستره تهیه کرده و از سواب های واژینال برای تهیه لام مرطوب و بررسی وجود و یا عدم وجود تریکوموناس واژینالیس استفاده می کنیم. در لام رنگ آمیزی شده وجود گلبول های سفید، سلول های اپی تلیال، مخمر و سلول های Clue جهت تشخیص واژینوز باکتریایی مورد بررسی قرار می گیرد.
4- با سوآب دیگری حداقل 2 عدد گسترش جهت رنگ آمیزی گرم تهیه نمائید.
5- با سوآب دیگری نمونه برداری کرده و بروی محیطهای Blood Agar، Chocolate Agar، MacConkey و محیط سابورو دکستروز آگار کشت داده می شود و محیطهای بلاد آگار و شکلات آگار در جار حاوی 5% CO2 به مدت 24 الی 48 ساعت قرار داده می شود (بقیه محیطها را در انکوباتور 37 درجه سلسیوس قرار دهید.
6- اسپیکولوم را آزاد کرده و در آورید. به بو و ترشح موجود بر روی آن دقت کنید. و pH را اندازه گیری نمائید.
7- نمونه تریکوموناس باید سریعا مستقیم با استفاده از گسترش مرطوب توسط میکروسکوپ بررسی گردد. در غیر اینصورت در دمای اتاق قرار داده می شود. ولی نمونه های میکروبی دیگر (باکتریال و قارچی) بایستی در یخچال نگهداری شوند.
ترشح زیاد واژن ممکن است در نتیجه واژینیت ناشی از تریکوموناس یا واژینوزیس باکتریایی (بیهوازیها با گاردنرلا و کم شدن لاکتوباسیلها ) یا واژینیت کاندیدایی باشد.
برای انجام آزمایش مایکوپلاسما و اوره آپلاسما ابتدا نمونه در محیط ترنسپورت برده شده، سپس بلافاصله بعد از عبور دادن فیلتر در شرایط کاملا استریل به مقدار مساوی در محیط مایکوپلاسما و اوره آپلاسما برده شود.

• تداخلات دارویی کشت ترشحات دستگاه تناسلی :
مصرف آنتی بیوتیک و انواع پمادها
17- چگونگی تفسیر نتایج کشت ترشحات دستگاه تناسلی :
– در لام مستقیم تهیه شده از ترشحات واژینال مشاهده یک گلبول سفید در مقابل یک سلول اپی تلیال طبیعی است.
– حضور لاکتوباسیل در یک ترشح واژن نرمال الزامی است و گزارش آن مهم است
– وجود لاکتوباسیل، گلبول سفید به همراه مشاهده مخمر و یا هایفا (میسلیوم) نشانه واژینیت قارچی می باشد.
در تشخیص کلامیدیا به دستورالعمل کیت کلامیدیا مراجعه شود. عدم وجود لاکتو باسیل، عدم وجود گلبول های Clue نشانه واژینوز باکتریایی است.
تفسیر مایکوپلاسما و اوره آپلاسما :در مورد مایکوپلاسما هر نوع تغییر رنگ و در مورد اوره آپلاسما تغییر رنگ ارغوانی مثبت تلقی می شود به شرطی که فاقد کدورت باشند (تا 5 روز)

1 دیدگاه

  •  5 سال قبل

    عالییییییییییییییییی

دیدگاه خود را درج کنید