آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

کروموزوم Y چیست؟

وبلاگ و اخبار

23 جفت کروموزوم در بدن انسان وجود دارد که شامل 22 جفت کروموزوم اتوزومال است که برای هر دو مردان و زنان و یک جفت کروموزوم جنس که جنس فرد (کروموزوم X و Y کروموزوم) را تعیین می کند، رایج است.

در یک مرد، هر دو کروموزوم X و Y وجود دارد، و به یک پیکره ی XY می رسند و در یک زن دو کروموزوم X و بدون Y وجود دارد، که حاوی پیکربندی XX می باشد.
توابع کروموزوم Y

در پستانداران، کروموزوم Y حاوی ژن SRY است که کلیدی برای توسعه بیضه ها در مردان است. بدون این ژن، تاندون ها رشد نمی کنند و جنین به یک زن تبدیل می شود.

کروموزوم Y تقریبا 58 میلیون جفت پایه را شامل می شود، حاوی 86 ژن است و حدود 2٪ کل DNA را در یک مرد انسانی نشان می دهد. صفاتی که از پدر و پسر بر روی کروموزوم Y منتقل می شوند، به عنوان صفات زبانی شناخته می شوند، به این معنی که آنها فقط در مردان ظاهر می شوند. به جز مناطق بسیار کوچک موجود در تلومرها، کروموزوم Y قادر به ترکیب با کروموزوم X نیست. این بخش اکثریت کروموزوم Y به عنوان منطقه غیر ترکیبی کروموزوم Y نامیده می شود و پلی مورفیسم تک نوکلئوتید در این منطقه برای تعیین اجداد پدرانه استفاده می شود.
ژن های کروموزوم Y

ژنهای موجود در کروموزوم Y که به یک ژن مشابه در کروموزوم X مربوط می شوند عبارتند از:

AMELY / AMELX (آملوژنین)
RPS4Y1 / RPS4Y2 / RPS4X (پروتئین S3 ریبوزومی)

ژن هایی که منحصرا برای کروموزوم Y هستند عبارتند از:

AZF1 (عامل azoospermia 1)
BPY2 (پروتئین پایه روی کروموزوم Y)
DAZ1 (حذف شده در azoospermia 1)
DAZ2 (حذف شده در azoospermia 2)
PRKY (پروتئین کیناز وابسته به Y)
RBMY1A1 (پروتئین موتیف اتصال RNA، Y مرتبط، خانواده 1، عضو A1)
SRY (منطقه تعیین کننده ی جنسی Y)
TSPY (پروتئین مخصوص بنیادی، مرتبط با Y)
USP9Y (پپتیداز اختصاصی ubiquitin 9، Y مرتبط)
UTY (تکرار تتاریکوپپتید که شامل ژن TPR در Y مرتبط است، در همه جا پخش می شود)
ZFY (پروتئین انگشت روی، Y مرتبط)

بیماری یا اختلالات مرتبط با Y مرتبط است

چندین مورد که به طور خاص با کروموزوم Y ارتباط دارند و فقط از پدر و پسر منتقل می شود عبارتند از:

کروموزوم Y کروموزوم ضعیف یا تغییر شکل یافته که منجر به ویژگی های زنانه سازی و ناباروری می شود
اختلالات عددی – اینها شرایطی هستند که به دلیل وجود تعداد غیرعادی کروموزوم ها بوجود می آیند. برای مثال، در مثال سندرم Klinefelter، یک کروموزوم X اضافی وجود دارد، که حاوی تنظیمات XXY است. این شرایط با هیپوگونادیسم مشخص می شود که معمولا بعد از بلوغ ظاهر می شود و به عدم صلاحیت ژن ها در تولید آندروژن، اسپرم و یا هر دو می گویند، که می تواند باعث ایجاد استریل مردانه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *