آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

وبلاگ و اخبار

کروموزوم Y به زبان ساده

وبلاگ و اخبار

کروموزوم Y یکی از دو کروموزوم جنسی در انسان است (دیگری کروموزوم X). کروموزوم های جنس یکی از 23 جفت کروموزوم انسانی در هر سلول را تشکیل می دهند. کروموزوم Y بیش از 59 میلیون بلوک ساختاری DNA (جفت پایه) را شامل می شود و تقریبا 2 درصد از کل DNA در سلول ها را نشان می دهد.

هر فرد به طور معمول دارای یک جفت کروموزوم جنسی در هر سلول است. کروموزوم Y در مردان وجود دارد که دارای یک کروموزوم X و یک Y هستند، در حالی که زنان دارای دو کروموزوم X هستند.

شناسایی ژن ها در هر کروموزوم یک منطقه فعال تحقیق ژنتیکی است. از آنجا که محققان از روشهای مختلف برای پیش بینی تعداد ژن ها در هر کروموزوم استفاده می کنند، تعداد تخمینی ژن ها متفاوت است. کروموزوم Y احتمالا حاوی 50 تا 60 ژن است که دستورالعمل های ساخت پروتئین را ارائه می دهند. از آنجا که فقط مردان دارای کروموزوم Y هستند، ژن های این کروموزوم تمایل دارند در تعیین جنسیت و توسعه جنسی مردان دخیل باشند. جنسیت توسط ژن SRY تعریف شده است، که مسئول توسعه یک جنین به یک مرد است. دیگر ژن های کروموزوم Y برای فعال کردن مردان به کودکان بیولوژیکی پدر (باروری مردان) مهم هستند.

بسیاری از ژن ها برای کروموزوم Y منحصر به فرد هستند، اما ژن ها در مناطق شناخته شده به عنوان مناطق pseudoautosomal در هر دو جنس کروموزوم وجود دارد. در نتیجه، مردان و زنان هر دو نسخه ی کاربردی از این ژن ها دارند. بسیاری از ژن ها در مناطق شبه اتوسیوم برای رشد طبیعی ضروری هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *