آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک سپند

شانکروئید

وبلاگ و اخبار

شانکروئید (شانکر نرم)

شانکروئید بیماری مقاربتی است که عامل آن باسیل گرم منفی هموفیلوس دو کره ای است. در مردان 5 تا 10 برابر شایع تر از زنان است.

با ضایعات پاپولی قرمز و دردناک آغاز می شود و ظرف 3 ـ 2 روز تبدیل به پوستول و در نهایت زخم می شود. بیماری بیشتر دستگاه ژنیتال خارجی را گرفتار می کند. زخم شانکروئید دارای ظاهری کثیف و آلوده، کمی فرو رفته با حاشیه دندانه دار و دردناک، فاقد سفتی زیرجلدی است که آن را از شانکرسیفلیس افتراق می دهد.

50% بیماران آدنوپاتی دردناک اینگونیال (غالباً یک طرفه) دارند.

تشخیص شانکروئید

1ـ بالینی و مشاهده زخم

2ـ کشت از ترشحات زخم

چون در 10 الی 15% موارد به طور همزمان سیفلیس هم وجود دارد باید تست سرولوژی سیفلیس هم انجام شود.

درمان شانکروئید

قابلیت سرایت آن بالا است، در نتیجه بهداشت باید رعایت شود.

درمان اصلی:

(این درمان کلی و صرفا جهت اطلاع خوانندگان عزیز می باشد و تاکید می گردد بهترین درمان را از پزشک متخصص مربوط دریافت نمایید)

اریترومایسین، آزیترومایسین، سفتریاکسون است ولی از آموکسی کلاو، کوتریموکسازول یا سیپروفلوکساسین هم استفاده می شود.

Tab. Azitromycin        1000mg               تک دوز

یا Tab. Erythromycin        500mg       4 بار در روز به مدت 10ـ7 روز

یا Amp

Ceftriaxone    250 mg   IM    در یک دوز

یا Tab. Co-Amoxiclav   625 mg   TIDروزی سه بار به مدت 10ـ7 روز

یا Tab. Cotrimoxa????   960mg  PO  سه بار در روز به مدت 10ـ7 روز

شریک جنسی هم چنانچه 10 روز قبل از بروز ضایعه تماس جنسی داشته باید درمان شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *