دستورالعمل جمع آوری نمونه مایع منی

آزمایش بر روی مایع منی به فرد خاصی به منظور تشخیص علت نازایی در مردان مورد استفاده قرار می گیرد.
نمونه باید در آزمایشگاه سپند تهیه شود و چنانچه این امر ممکن نباشد، نمونه باید در مدت کمتر از نیم ساعت به آزمایشگاه سپند تحویل داده شود. در هنگام تحویل نمونه به آزمایشگاه سپند زمان دقیق جمع آوری آنرا به مسئول پذیرش اعلام نمایید.
نمونه باید پس از ۳ تا ۵ روز پرهیز از نزدیکی یا انزال تهیه شود و نمونه هایی که پیش از ۲ روز و پس از ۷ روز از آخرین نزدیکی جمع آوری شود برای انجام تست مناسب نیست.
وجود تب در خلال ۳ روز پیش از انجام آزمایش، نتیجه را تحت تاثیر قرار می دهد.
بهترین نمونه منی نمونه ای است که از طریق تحریک مصنوعی تهیه شده باشد بدون استفاده از صابون و با دست کمی نمناک نمونه تهیه و در ظرف مخصوصی که از طرف آزمایشگاه سپند در اختیار شما قرار داده شده، جمع آوری می گردد.
جمع آوری نمونه مایع منی توسط کاندوم برای آزمایش نمونه مایع منی مناسب نیست.
باید دقت شود که جمع آوری نمونه مایع منی در ظرف مخصوص ریخته شود زیرا چنانچه فقط قسمتی از نمونه در اختیار آزمایشگاه سپند قرار شود باعث بدست آمدن نتیجه غیرواقعی خواهد شد.
قبل از ریختن نمونه به داخل ظرف بهترست با در دست گرفتن ظرف، دمای آنرا به نزدیک درجه حرارت بدن (۳۷ درجه سانتیگراد) برسانید.
از قرار دادن نمونه در حرارت های کمتر از صفر درجه و بالاتر از ۴۰ درجه سانتیگراد خودداری نموده و سعی کنید تا زمان تحویل نمونه به آزمایشگاه سپند آنرا در دمای نزدیک به حرارت بدن (۳۷ درجه سانتیگراد) نگهداری کنید.
توجه: نمونه ای که از زمان جمع آوری آن بیش از یک ساعت گذشته باشد فاقد ارزش است.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
در شبکه های اجتماعی به ما بپیوندید